El Seminari d’estiu PAIS@rural és el 23 de juny

Escrit per Acompanyament el . Publicado en Pais@rural

El Seminari d’Estiu és la jornada anual de trobada i intercanvi dels diferents projectes locals que conformen el programa PAIS@rural.

CAPÇALERA PAISRURAL

Aquesta jornada ha d'atendre a la necessitat d'informació i comunicació entre els diferents projectes, responent als objectius de:

- propiciar un major coneixement entre els projectes i els tècnics encarregats
- crear espais d'intercanvi per a la reflexió i el debat conjunt
- crear dinàmiques col·laboratives entre projectes per a la resolució de problemes
- aportar visions complementàries i/o diferents
- construir PAIS@rural entre tots

La incorporació de noves veus i perfils professionals és fonamental per a l'enriquiment tant del programa PAIS@rural, com de cadascun dels projectes locals que tutoritza. Hem d'analitzar i valorar els temes troncals dels projectes, les necessitats de formació específica que poden aparèixer i l'interès que tenen les aportacions externes després d'un estudi per àrees temàtiques.

Enguany aquesta sessió de treball es realitzarà el 23 de juny, i abordarem el tema de les eines per a cercar la col·laboració de persones en el projecte. És un problema que ha eixit de forma recurrent cada any en les sessions d’avaluació, i les diferents sessions de treball del Seminari d'Estiu. I aquest és el moment en què ho afrontem d'una manera directa. En alguns casos els projectes poden patir greument aquesta falta de persones, de col·laboració activa, i acaba afectant-los de manera que fins i tot el projecte es queda inactiu temporalment, o es pot abandonar definitivament.

Captura 60

Quant a l’estructura de la sessió proposem una lleu variació respecte a la de l’any passat:
- Convidem a una persona especialista en el tema que anem a tractar, o amb alguna experiència d'èxit en açò mateix.
- Una hora o hora i mitja de presentació de cada projecte en relació al tema triat (quins problemes se'ls plantegen, que solucions han donat en altres ocasions, quins objectius es fixen, què els agradaria aconseguir, etc)
- Després d'aquestes presentacions, el nostre convidat especialista plantejaria una reflexió-debat sobre el que els projectes han presentat, a manera de certs plantejaments teòrics sobre el tema, amb l'objectiu que cada grup puga arreplegar algunes eines que li puguen servir per a implementar en el seu propi projecte.
- Amb la reflexió-debat i la teoria, es realitzaria una part més pràctica en la qual cada grup faria un replantejament dels seus objectius concrets respecte al tema.
- La sessió de treball finalitzaria amb les conclusions consensuades per part de tots els participants, i que seguint amb la metodologia utilitzada en altres ocasions, serien compartides amb tots els membres de la xarxa PEU-UJI a través de la nostra web.

logo-viverCulla logo-jerica  logo-forcall logo-benlloch logo-benassal logo-sant-mateu logo-vilanova Serra d'en Galceran logo-som logo-EACC logo-reviscolares logo-territori-cultural