Fórmules per a facilitar la participació dels agents culturals en el PEU

Escrit per Super User el . Publicado en Pais@rural

Resum debat Jornades d’Avaluació. Jérica 2013

4-    Estudiem noves formules per a facilitar la participació dels agents culturals en el PEU:

•    Aprofitant les sinergies supralocals/comarcals/mancomunals. La idea seria treballar a nivell comarcal amb els agents interessats i fer dos convocatòries generals a l’any (FIRA i MT Itinerant).
•    Aquesta nou plantejament es podria reforçar amb la designació d’un representant per cada zona que faria les funcions de delegat de grup i interlocutor amb la UJI i la resta de grups de treball.
•    Els representants s’haurien de comprometre a participar més activament en les reunions de coordinació del PEU. Estudiarem el tema d’acreditacions, dietes, etc...

Sembla que encara que tant reunions comarcals i virtuals puguin ser una bona solució, no es tractaria de la situació ideal. Per tant, abans hem de plantejar-nos si busquem una solució nova o tractem per tots els mitjans de tornar a la situació ideal de fa alguns anys. Tornar a tenir el quòrum de fa alguns anys sembla impossible.
Una proposta seria convocar per a una activitat sobre un tema sensible que ens serveixi per testejar el veritable interès per acudir. Hem de també plantejar-nos la participació enfront del compromís, i decidir què és el que volem obtenir. És realment tan important el número de persones que acudeixin a una convocatòria, com que els que estiguin ho aprofitin realment?

També seria útil un mapa de competències, tant de comarques com de tècnics, la qual cosa permetria una forma de compartir sabers i informació més fàcil.

Només un representant d'empresa, resulta molt cridaner i clarificador que l'assistència de les empreses sigui tan alta en la Fira i tan baixa en les Jornades d'Avaluació.

Hauríem de conèixer explícitament la causa d'aquesta baixa participació, tant de tècnics com a d'empreses.
La solució dels delegats (representants de grup) no és burocràtica, no està marcada des de la UJI. La universitat acudirà a les reunions comarcals a les quals la hi convoqui, i es tractaria d'aprofitar aquestes reunions per conèixer altres projectes i després compartir-los amb les altres comarques.

Com el polític no coneix les convocatòries, no facilita l'assistència del tècnic, no li anima al fet que vagi, no veuen la necessitat.

Visibilitat a les activitats del PEU

Escrit per Super User el . Publicado en Pais@rural

Resum debat Jornades d’Avaluació. Jérica 2013

3-    Com penseu que podríem utilitzar els facebock municipals per a donar més visibilitat a les activitats del PEU?

El taller sobre “com comunicar el nostre projecte a través de les xarxes socials” que ens proposen Comunautas, resulta fonamental per a això. Es tractaria d'obtenir un llibre d'estil senzill perquè tots fem la difusió de les nostres activitats correctament i per millorar el canal de comunicació UJI-pobles.

Base de dades dels alumnes

Escrit per Super User el . Publicado en Pais@rural


Resum debat Jornades d’Avaluació. Jérica 2013

Seria útil enregistrar les dades personals dels alumnes que participen en els cursos programats en una base de dades?
Caldria estudiar el disseny, el filtrat, la gestió... perquè fos realment d'utilitat. La idea seria crear una BD que convertís a l'assistent en partícip d'una xarxa, per estar informat, però que busqui també major implicació, la qual cosa ens permetria tenir un feedback major, distribuir més informació i tenir un contacte més directe amb la gent.

Caldria tenir molt en compte les diferents autoritzacions que caldria demanar (dades, rebre informació i imatge) para el que hem de saber què informació necessitem dels usuaris i que s'haurà de demanar en el moment del curso/taller. Per a això servirien les enquestes que es passen ara, però revisades i modificades per a tal efecte, i que ens donarien l'oportunitat de realitzar un estudi de públics.
Respecte a les dimensions es valorarà si és necessària una macro base de dades, o si és preferible, com així sembla, una dimensió més comarcal, en conseqüència amb l'àmbit de gestió.

Ratio d'alumnes per taller

Escrit per Super User el . Publicado en Pais@rural

Resum debat Jornades d’Avaluació. Jérica 2013

1 Baixar la ràtio d’alumnes per taller en hivern i augmentar-la en estiu. Aquesta mesura significaria una discriminació positiva cap als Ajuntaments que programen en hivern i per tant segueixen més fidelment l’ideari del PEU.

En general sembla bona idea, encara que es podrien valorar altres variables com el compromís o el treball realitzat pel tècnic. Podria estudiar-se també el tema de l'abandó, encara que no sembla un problema en el cas de la formació del PEU. En municipis amb poca població, són fonamentals aquestes persones que en assistir a activitats culturals es converteixen en agents multiplicadors. La qüestió podria ser estudiar la ràtio per adaptar-la a la situació de cada municipi, donant importància a cada persona com a tal, i no com un nombre. Cal valorar el treball del tècnic que detecta les necessitats de la seva població i que justifica cada projecte.

TALLER DE COACHING A FORCALL

Escrit per Super User el . Publicado en Pais@rural

El passat 17 de maig es va celebrar a la sala d'actes de l'Ajuntament de Forcall el Taller per a l’ocupació i l’emprenedoria amb coaching.CIMG1446Una sessió de quatre hores de treball en què es van utilitzar diferents recursos basats en les possibilitats que ofereix el coaching com a introducció a una recerca d’ocupació eficient i eficaç. El taller, impartit per l'orientador laboral Miguel Ángel Martin, va resultar molt interessant i positiu per els participants.

 logo-viverCulla logo-jerica  logo-forcall logo-benlloch logo-benassal logo-sant-mateu logo-vilanova Serra d'en Galceran logo-som logo-EACC logo-reviscolares logo-territori-cultural