Sincronies. Projectes d’intervenció artística contemporània

Escrit per Super User el . Publicado en Sense categoria

Sincronies pretén aproximar l’art contemporani a localitats de la província de Castelló que per diverses raons es veuen sempre desplaçades d’aquesta possibilitat, a través de la creació de relacions entre els veïns i veïnes, les institucions participants, l’artista i el paisatge que els acull.

Aquest projecte sorgeix de la col•laboració entre l’Espai d’Art Contemporani i la Universitat Jaume I, institucions que no renuncien a abordar la creació artística com un espai d’experimentació en si mateixa i que també avalen la idea de crear, a llarg termini i amb la suma dels projectes que puguen anar desenvolupant-se, un arxiu o col•lecció artística que estimule la formació d’un patrimoni comú.

Muntanya Benlloch Lara Almarcegui

2012. La muntanya de Bell-lloc
Un projecte de Lara Almarcegui.

Sincronies

2014. LA-RE-MI-LA Festa de la roba bruta.
Un projecte de Jordi Colomer en col•laboració amb Carles Santos i la Banda de Música de Sant Mateu.

logo-EACC logo-benlloch logo-sant-mateu

Joves

Escrit per Super User el . Publicado en Sense categoria

En JOVES despleguem hàbits de participació entre els joves al mateix temps que es transmeten valors de convivència i sociabilitat. És necessari un model associatiu que done protagonisme a la veu del jove en un vertader laboratori d’idees i una escola de democràcia, on es fan contínuament pràctiques del que són les normes democràtiques i justes d’un sistema social que els afecta directament. Per a aconseguir-ho, hem d’actuar i per això, JOVES proposa eines per a l’acció adaptades als diferents ritmes de cada municipi (tallers, voluntariat històric, diagnòstic participatiu, lligues esportives...) D’aquesta manera treballarem la gestió de grups reduïts de joves de diferents entitats juvenils dels municipis a través de dinamitzadors del mateix municipi.

Joves

Formació tècnica

Escrit per Super User el . Publicado en Sense categoria

L’oferta formativa del PEU es completa amb una línia de formació exclusiva per als agents culturals vinculats amb el Programa. A diferència dels dos programes anteriors, en aquest cas no hi ha un catàleg predeterminat, sinó que és la Mesa Tècnica la que dissenya el pla de formació segons les demandes dels tècnics i necessitats detectades.

Formacio tecnica

Formació@xarxa

Escrit per Super User el . Publicado en Sense categoria

L’altre gran catàleg del Programa és el que arreplega la Formació en xarxa. Les activitats formatives que s’inclouen en aquest catàleg estan vinculades amb les línies de treball que es definixen en la Mesa Tècnica. Amb el temps aquesta iniciativa s’ha convertit en un dels pilars estratègics del PEU.

Les activitats se sol•liciten al PEU després de la seua presentació en la Fira de la Informació i, a partir de la valoració per part de l’equip de coordinació del programa, es donen a conèixer les activitats adjudicades.

Els municipis han de contribuir al finançament de les activitats segons el nombre d’habitants. A més, les activitats tenen una matrícula que ha de ser abonada pels assistents.

Tota l’oferta formativa i divulgativa inclosa en el PG i en Formació@xarxa es difon, principalment, a través del Catàleg Virtual i la Fira de la Informació.

Formacio xarxa

Catàleg Virtual
Amb l’objectiu de facilitar l’accés al catàleg del PEU, s’ha creat aquest entorn virtual que permet als usuaris del programa tindre la informació actualitzada de tota l’oferta del PEU i de les empreses que l’ofereixen. Al mateix temps, s’ha informatitzat el procés d’oferta i sol•licitud de les activitats.
http://catalegvirtual.paisrural.es/

Fira de la Informació
Cada any, al llarg del primer trimestre, convoquem la Fira de la Informació, un espai de trobada i intercanvi entre els agents socials de les comarques de Castelló i tots els col•laboradors habituals del Programa d’Extensió Universitària. Aquesta trobada anual, a més de generar fluxos d’informació entre empreses/professionals i agents locals, és el moment de retrobar-se, en un ambient relaxat, amb els companys i les companyes que treballen en la resta de les comarques de Castelló.

Programa general

Escrit per Super User el . Publicado en Sense categoria

El Programa General (PG) és el programa a què poden accedir els municipis de menys de 5.000 habitants. El catàleg d’activitats del PG arreplega un gran nombre de propostes que s’agrupen en dos grans àmbits: les exposicions i les conferències.

- És un instrument al servei del personal tècnic implicat en processos de desenvolupament, que poden utilitzar les activitats del PG per a reforçar el seu treball en l’entorn. Comptar amb el suport institucional de la Universitat per a planificar les seues activitats es converteix en un valor afegit a la seua gestió, i contribueix al reconeixement del seu lideratge per part de les autoritats locals i de la població en general.

- Instrument al servei de les activitats socioculturals organitzades en el món rural per a col•lectius locals o supralocals.

Programa general

Catàleg i condicions del programa: http://catalegvirtual.paisrural.es/index.php/informacio-util (en aquest enllaç es troba la documentació del Catàleg)

logo-viverCulla logo-jerica  logo-forcall logo-benlloch logo-benassal logo-sant-mateu logo-vilanova Serra d'en Galceran logo-som logo-EACC logo-reviscolares logo-territori-cultural