People

Els recursos en les Comunitats Patrimonials - #comunidadesciep

Written by Super User on . Posted in Patrimoni

Presentem amb aquesta notícia l'inici del quart bloc d'anàlisi per a la definició col·laborativa de les comunitats patrimonials - #comunidadesciep. Per a aquest eix hem comptat amb la participació de Paula Jardón com a representant del grup que va tractar aquest tema en el taller “Comunitats Patrimonials” del Congrés Internacional d'Educació Patrimonial – CIEP3.

comunidadesciep recursos mcervera

En l'eix recursos ens plantegem quins són necessaris en el patrimoni i haurien d'estar presents quan treballem en comunitats patrimonials. Lluny de centrar-nos en els recursos econòmics o de gestió, decidim començar per la qüestió dels recursos en relació a aspectes que es troben lligats a la mateixa definició de patrimoni. Donat que el patrimoni va lligat a la noció de societat i de temps (com alguna cosa que està, que es mira i valora i es desitja conservar) el primer recurs que cal considerar és la pròpia societat. Es tracta per tant de persones físiques i jurídiques que intervenen o es relacionen amb el patrimoni. També es tracta de valors que se li atribueixen socialment al patrimoni.

El segon recurs és l'espai físic i/o immaterial en el qual s'integra social i històricament el patrimoni. Necessitem com a recurs el context que s'associa a un element patrimonial. Aquest context pot ser per exemple el territori o el paisatge en el qual s'integra un element patrimonial però, també poden ser les relacions, els costums, les històries, en definitiva el viscut al voltant d'un element patrimonial que fa que aquest tinga un significat i estiga lligat a la identitat dels subjectes. Com a recurs, el context afavoreix la intel·ligibilitat dels elements patrimonials i es pot considerar en si mateix patrimoni immaterial.

En tercer lloc sorgeixen els subjectes que reconeixen el patrimoni i que s'organitzen en xarxes. La xarxa o comunitat patrimonial i les xarxes socials preexistents són recursos que integren el patrimoni. Hi ha recursos necessaris que provenen dels propis subjectes; és la motivació, la il·lusió, l'emoció, la creativitat, la iniciativa i el reconeixement del patrimoni com a element per a la qualitat de vida. La capacitat de projectar cap a altres comunitats i d'intercanviar coneixements i experiències sobre el patrimoni, es considera un recurs propi de les comunitats patrimonials. Internet és un recurs informatiu, de comunicació amb gran potencial per a compartir.

Respecte al temps com a recurs, cal disposar d'aqueix temps, per la qual cosa determinats grups d'edat i de situacions personals són més susceptibles de formar i alimentar estructures de comunitat patrimonial. No obstant açò, és necessari que la pertinença a la comunitat es construïsca des d'edats molt primerenques, de manera que s'integre en la cultura comunitària i de participació en el patrimoni com a part de la identitat, com a recurs per al futur. Açò és a més una garantia per a sostenibilitat.

A més de comptar amb especialistes que aporten coneixement sobre el patrimoni, existeixen estratègies del camp del desenvolupament comunitari que contribueixen a crear, alimentar i fer créixer les comunitats patrimonials. Ens referim a eines tècniques, com a metodologies de projectes, disseny d'indicadors, avaluació, visibilización o tècniques de treball participatiu i altres eines més teòriques que ajuden a les comunitats a reflexionar i actuar en relació al patrimoni.

Els recursos econòmics són necessaris, però a voltes és important també conèixer com accedir a ells, és a dir saber com obtenir recursos com a subvencions, projectes que més s'adapten a cada cas. Els recursos econòmics s'han reduït en els últims anys i la poca inversió que s'està fent actualment no està orientada a la qualitat, sinó a la precarización del sector. És necessari que es promoga el manteniment de llocs professionals que siguen capaços d'interactuar amb les comunitats i garantir la sostenibilitat de moltes iniciatives que estan sorgint. Coincidim que en uns moments de crisi econòmica el millor recurs és compartir una cultura de col•laboració i comunicació entre les comunitats patrimonials que visibilice el patrimoni.

Com puc participar en #comunidadesciep?
Afegint els teus comentaris a les notícies publicades i participant en les trobades tuiteres que realitzem.

El projecte col·laboratiu “#Comunidadesciep” sorgeix en l'III Congrés Internacional d'Educació Patrimonial – CIEP3 i és una col·laboració oberta entre tots els participants, el projecte Patrimoni del Programa d'Extensió Universitària de la Universitat Jaume I de Castelló i l'Observatori d'Educació Patrimonial d'Espanya (OEPE).

#comunidadesciep

Notícia relacionada: Definició consensuada de “Comunitats patrimonials” - #comunidadesciep

Text: Paula Jardón Giner

Fotografia: María Cervera Soler

 


Read full article on patrimonilogo-viverCulla logo-jerica  logo-forcall logo-benlloch logo-benassal logo-sant-mateu logo-vilanova Serra d'en Galceran logo-som logo-EACC logo-reviscolares logo-territori-cultural