Comencen les activitats de "La Formació@xarxa"

Written by Formació@xarxa on . Posted in Formació + a prop

El Catàleg Virtual del PEU va quedar totalment actualitzat a l'inici de l'any, vam treballar dur per a poder oferir una Fira de la Informació útil i dinàmica tant a empresa com a tècnics i vam engegar el termini de sol·licitud d'activitats. Tant el nombre de municipis sol·licitants com el nombre d'activitats demandades ha augmentat respecte de l'any passat, enguany 38 municipis han sol·licitats 81 activitats.

capçalera Formaciomesaprop sinanyo

El procés d'adjudicacions us l’hem explicat en la nostra web, amb tot detall, al mateix temps que després de diverses sessions de treball, molts comptes i revisions, us hem pogut enviar la primera proposta de les activitats que es realitzaran en els municipis PEU. Els tècnics dels municipis heu escoltat i detectat les necessitats i inquietuds en temes culturals i de formació de les persones de la vostra població. I aquestes activitats ja estan definitivament en marxa, la Formació@xarxa. Ja s'està produint aquesta connexió necessària entre empresa i tècnics perquè les activitats s'ajusten a les necessitats de les poblacions, de les persones que gaudiran d'aquestes 38 activitats, una en cada municipi que així ho ha demanat.

Tant el municipi com l’empresa que realitza l’activitat, han de comprometre’s a respectar uns mínims requisits que es consideren necessaris per al correcte desenvolupament d’aquest subprograma.

Quant al municipi, els requisits que s’han d’atendre són els següents:

● El públic destinatari de les activitats formatives ha de ser públic adult.
● Les activitats s’han de programar després de la data d’adjudicació definitiva i abans del 26 de novembre del mateix any.
● La persona del municipi encarregada de gestionar la realització de l’activitat té l’obligació de comunicar al PEU-UJI la data de realització de l’activitat només s’haja acordat amb l’empresa i amb l’antelació mínima de dues setmanes, perquè a l’UJI es puga tramitar la retenció de crèdit prèvia i obligatòria.
● Gestionar la inscripció a l’activitat formativa.
● El nombre mínim d’assistents per a la realització d’una activitat és de 10 per a les activitats que es realitzen durant el mes d’agost i 5 per aquelles programades durant la resta del període.
● Les activitats es poden cancel·lar per motius justificats fins a dos dies laborables abans del començament previst, i aquesta cancel·lació s’haurà de comunicar tant a l’empresa com al PEU-UJI.

Quant a les empreses, el compromís inclou:
● Comunicar al PEU-UJI la data de realització acordada amb el municipi.
● Respectar la durada i nombre de sessions definides en la fitxa de l’activitat.
● Fer ús de la carpeta de gestió de l’activitat que facilita el PEU-UJI i tornar-la una vegada finalitze aquesta.
● Emetre la factura només finalitzi l’activitat.
● Comprometre’s a publicar a la web del PEU dos texts de 15 o 20 línies amb algunes fotos. Es tracta d’una noticia de l’activitat un parell de setmanes abans (presentant el taller i les seues característiques, finalitat i objectius, què significa per al formador treballar a l’entorn rural, etc) i una altra després de finalitzar l’activitat (valoració i avaluació, propostes de treball, experiència professional i personal)

El desenvolupament de les activitats, la seua realització, té tres moments principals: la difusió de l’activitat, a càrrec del municipi i del PEU; la inscripció, també al municipi, que pot ser gratuïta o amb els preus establerts pel programa, i la realització de l’activitat, a càrrec de l’empresa, amb el control d’assistència, l’acta de l’activitat i les enquestes als participants que fa el professorat amb els formularis que el PEU-UJI li facilita en el moment de la comunicació de l’adjudicació.

El període per a la realització de les activitats ja ha començat i durarà fins al 26 de novembre.

Podeu veure les adjudicacions de la Formació més a prop 2016 en aquest enllaç.

 

logo-viverCulla logo-jerica  logo-forcall logo-benlloch logo-benassal logo-sant-mateu logo-vilanova Serra d'en Galceran logo-som logo-EACC logo-reviscolares logo-territori-cultural