Els joves de Vilanova d'Alcolea tanquen el curs avaluant en equip

Written by Víctor on . Posted in Joves

Aquest passat 23 de juliol els joves de Vilanova d'Alcolea, organitzats en l'Associació Juvenil Vilanovina i Avant, feren una sessió d'avaluació i reflexió sobre l'any 14-15 que han estat realitzant activitats:

Teatre infantil, juvenil i adult

Cartografia i orientació

Participació a les activitats culturals de Vilanova

Participació a la XX Trobada d'Entitats Juvenils a Benicàssim

Festes dels Joves D'Abril 2014

Jornades Scarpia al poble

Diverses reunions internes i assemblees de joves

Videofòrums temàtics, com el del dia de la dona

Activitats infantils a la IV Trobada per la Terra a Vilanova i col·laboració a la organització de la Trobada

Tallers variats al Casal Jove

Excursió al Saltapins

Acampada al Rediu

Rural Olimpycs 13

L'AVIA és una associació juvenil que organitza activitats en xarxa amb l'ajuntament i altres entitats locals, i dinamitza la vida cultural del poble. El volum d'activitats que ha realitzat el darrer any ha sigut exponencial i ha aumentat el número de sòcies, i diversificat les edats de participació. La clau del seu èxit és la capacitat de treball voluntari del seu equip d'animadors i monitors voluntaris, i el recolzament en l'organització de formacions per a joves i el suport associatiu que els dona l'ajuntament mitjançant la figura de l'AODL, Eugeni Trilles.


vilanova

 

 

 

Projecte Desperta

Written by Super User on . Posted in Joves

JOVESparticipajove 1

Més informació->


Introducció

Al voltant de l'oci s'articula més societat civil de la que podem arribar a imaginar. Però aquesta articulació no és fortuïta, sinó que s'ha de “provocar”. Des de fa temps i en molts diferents àmbits, hem escoltat parlar de joves amb preocupació, confirmant que la nostra joventut ocupa un espai clau en la nostra concepció de ciutadania. Però se'ns escapa el “com fer” amb ells.
Des de la Casa de Joventut la Maranya entenem que no és possible un jove despert a qualsevol preu. I que són els adults qui no deixen participar als joves als nivells que ells desitgen, i no els joves els qui no volen implicar-se.
Pensem que és possible articular amb una metodologia concreta un senzill teixit associatiu juvenil, al voltant d'activitats d'oci, però amb un caire de treball de valors i ideals crítics. Ens agrada pensar que els joves estan preparats per a construir allò que necessiten amb les seves pròpies mans, i no ho demanen sempre als pares, o institucions. I trobem una relació directa entre eixa actitud emancipada i madura, i l'aprenentatge progressiu de coses bàsiques com fer una reunió, escriure un acta, saber cedir un torn de paraula, assumir una responsabilitat dins d'un grup, i sobretot, organitzar una activitat.

Justificació 

La Maranya entenem, com a associació juvenil, que és de gran importància oferir projectes d'oci alternatius que creen una xarxa cultural creada per joves, grans o xiquets, de la qual ells siguen protagonistes i màxims benefactors.
“El temps lliure pot ser una oportunitat extraordinària per a desenvolupar entre els adolescents (de 14 a 17 anys), hàbits de participació i per a transmetre'ls valors de convivència i sociabilitat. Què això siga possible depén de que el treball amb adolescents al temps lliure siga una tasca educativa i no una mera planificació
d'entreteniments.” (E. Deltoro, 2005)
Els projectes de foment associatiu entre joves són importants especialment entre adolescents perquè és una etapa crucial de la vida per establir patrons de conducta que duraran dècades. Aquests projectes han d'anar lligats, sempre que siga possible, a l'apertura d'un espai tipus planta baixa al municipi per albergar aquest
tipus d'activitats i convivència.
El treball específic de l'oci amb joves i adolescents també és important per a un municipi per 3 motius:
- La prevenció del consum de drogues, a la que els adolescents són més sensibles.
- L'educació en habilitats socials, que milloraran les relacions dels joves en el futur laboral i social.
- L'arrelament del jove al municipi que assegura un desenvolupament econòmic i social futur.
L'edat d'inici en el consum dels distints tipus de drogues, tant legals com il·legals, es troba entre els 13 i els 17 anys. Això fa especialment vulnerable al sector de població adolescent. Els ajuntaments en el tema de drogues tenen competències en matèria de prevenció i policial.
A moltes localitats i barris, l'absència d'espais municipals de convivència per a adolescents, provoca que molts joves es busquen plantes baixes que acaben convertint-se en centres de consum de tot tipus de substàncies. Aquests locals, absolutament il·legals, sense cap tipus de seguretat ni de condicions per al seu ús, estan oberts amb coneixement de tot el món, inclosos pares i autoritats municipals.
L'habilitació d'un espai per a treballar amb adolescents amb la metodologia d'aquest projecte és fonamental per a una verdadera prevenció a llarg plaç del consum de drogues entre els joves de Castelló.
Seguint en la línia del segon motiu, aquest espai converteix als joves en ciutadans actius. Els joves actuals continuen tenint les carències tradicionals respecte a la manera de relacionar-se entre ells i amb altres figures socials.
Projectes com aquest permeten treballar aspectes d'autosuficiència personal que van des de l'emancipació, els primers contactes amb el món laboral, les relacions afectivosexuals, entre d'altres. Saber relacionar-se i treballar en equip és fonamental per a integrar-se socialment.
Per últim, cal dir que l'articulació del temps lliure de manera sana al municipi, permet una millor integració social, pas previ a l'entrada al món laboral i per tant, a l'emancipació dels joves. D'altra manera, l'articulació del temps lliure adolescent al nostre municipi, estableix les bases del futur assentament del jove al poble, evitant la fuga de cervells local. Cal tindre en compte que el temps lliure és un pilar fonamental de les societats de benestar i ocupa una tercera part del temps de vida dels ciutadans/es. És molt més intel·ligent, per part d'un ajuntament, atacar l'emancipació i la col·locació laboral dels joves amb estratègies com aquesta, que tot i ser a llarg termini (5-6 anys o més) té una incidència major sobre la qualitat intel·lectual, formativa i organitzativa dels joves.

Descripció del projecte

Els joves s'articulen el temps lliure al voltant de centres d'interès concrets. El projecte que presentem versa al voltant dels jocs de taula i estratègia.
Treballarem de manera dual la capacitació del personal tècnic per dirigir petits grups de jocs de taula i estratègia, i l'animació amb els jocs d'estratègia de grups concrets de joves a municipis.
Quin tipus de joc exactament?
En aquestes sessions que vos plantegem utilitzarem un tipus de jocs de taula més o menys concret, que poden englobar-se sota el nom d'“Eurogames”, “temàtics” o “alemanys”. No ens ocuparem dels que es poden conèixer en els circuits més normals: parxís, escacs, baralla espanyola, dominó... O Trivial, Monopoly, Cluedo, Risk... Ni d'eixos altres “mons germans”, com ara els jocs de rol, els de figures (Warhammer...) o els de cartes col·leccionables (Magic...).
Els Eurogames es caracteritzen entre d'altres per dues coses que els fan especialment atractius als educadors: no hi ha un enfrontament directe entre els jugadors, sinó més bé hi ha una sèrie de recursos comuns limitats pels que competir, i que no s'eliminen jugadors, aquests juguen durant tota la partida, o la partida és prou curta per que la sortida de cap jugador siga avorrida. El factor sort no sol ser predominant, el que els fa especialment atractius per a treballar amb joves el desenvolupament de diferents capacitats i estratègies.

1/Creació d'un fons de prèstec

El PEU configurarem un fons de prèstec o ludoteca centralitzada per posar a l'abast dels municipis un sistema de préstec senzill i flexible que evite en la mesura del possible les grans despeses en jocs als municipis.
Es preveu inicialment un fons de 70 a 100 jocs de diferents durada de partida, número de participants, ambientacions i nivells.
És interessant, però, tindre present que la ludoteca de jocs serà un material de treball per a la dinamització i activitats puntuals, i que és fonamental als municipis dotar (en un futur, si es gesta algun grup de joves) d'un pressupost mínim de 200 euros que el grup de joves gestione amb total llibertat per a l'adquisició de jocs.
Aquestos jocs no han de pertànyer a l'ajuntament, sinó al grup de joves. Recordem que el projecte és un activador de projectes juvenils, no de serveis municipals.

2/Formació a tècnics

Es farà un taller de formació a tècnics de 15 hores de durada, partit en tres
sessions. En aquest taller es tractarà:
– els fonaments del treball amb joves al temps lliure i la seva dinàmica de grup,
– la figura de l'animador voluntari,
– formació de grups de joves i la seva organització,
– aprendre a jugar a una bateria de jocs.
– l'organització de sessions de jocs enfocades a l'empoderament dels joves al
voltant d'aquest recurs, i altres activitats.

3/Tutoria a pobles

Es planteja un paquet de tutorització als pobles, quan els tècnics decidisquen tirar endavant la iniciativa a nivell local. Serà flexible, però inicialment constarà de 10 visites al municipi, com a mínim.
En el cas de les reunions mensuals, contaran com una tutoria més.
Quan cada municipi arranque el projecte caldrà concretar calendari tenint present les noves necessitats que generen les activitats dels grups de joves.

Destinataris

El projecte està destinat principalment als joves que tinguen ganes de començar a fer activitats i organitzar-se. Ens centrarem en articular grups d'adolescents (14 a 17 anys) al voltant del joc d'estratègia, però sense perdre de vista que els joves majors de 17 anys interessats han de ser integrats també al projecte, doncs poden ser uns perfectes animadors voluntaris. Serà més difícil construir grups de joves de majors de 20 anys, perquè aquestos solen tindre el temps lliure més articulat. Però ja vindran de la pròpia cantera, no ...?

Objectius generals

*Afavorir la creació de grups estables d'activitat.
*Dotar als grups de joves que juguen a jocs de capacitat organitzativa mínima.
*Realitzar diverses activitats que servisquen d'arranc per a que els grups de joves
amb qui treballem s'anime a fer les seves pròpies.
*Coordinar la feina entre municipis: programació conjunta i intercanvi entre els grups.
*Fomentar la consciència crítica i reflexiva.
*Promoure la cultura i la creativitat.
*Educar en justícia social, igualtat, respecte i la responsabilitat.
*Col·laborar en la integració social de la nostra llengua i cultura, i per la normalització de la mateixa en els ambients de joves.

Repercussió social del projecte

No hem de perdre de vista que el treball d'empoderament dels joves no consisteix en articular una entitat “prestadora de serveis a la joventut”. Hem d'estar preparats i receptius a les propostes d'activisme que puguen sortir dels grups de joves amb qui treballem, entenent amb flexibilitat suficient que les propostes dels joves no tenen visió tècnica, no plenen calendari sinó més bé generen convivència, i que són, en un inici extremadament delicats, sotmesos als vaivens de les relacions al grup.
En altres paraules, l'animador/tècnic del municipi haurà d'oblidar la part de “calendari d'activitats” per centrar-se en treballar en profunditat la part de “relacions i dinàmica de grup”.
Són els pares els qui més agraeixen que es cree un espai on els fills estiguen segurs i fent coses amb cert seny.
Tot i no arribar a grans quantitats de gent jove, la repercussió social que té la presència d'un projecte de temps lliure per a joves és molt elevada. Per “articular poble” cal crear espais de convivència per als col·lectius silenciats, i els joves i adolescents en són un de molt important, si el traiem de la part festiva o lúdica de la convivència social.

Organització i funcionament

Per a poder dur a terme l'organització de les activitats necessitarem disposar d'un local (amb una visita prèvia podem concretar propostes adaptades a cada municipi) on els joves i els animadors tinguen un mínim d'autonomia. No pot ser un espai on molesten (biblioteques, centres ocupats per altres col·lectius com ames de casa...), a no ser que evitem el solapament d'horaris i extremem l'organització en el funcionament al local.
És important remarcar que no es tracta d'una proposta de “plenar calendari” d'activitats puntuals, sinó de posar en marxa una bateria d'activitats que generen un procés participatiu dels joves (el que els propis joves decidisquen). Des d'eixe punt de vista hem de començar dotant el projecte d'un mínim de capacitat
autoorganitzativa: magatzem propi, accés més o menys autònom, entre d'altres.
A nivell organitzatiu es proposa una reunió mensual amb els tècnics dels municipis que estan portant endavant el projecte, per obrir la via de la coordinació i per compartir idees.

Difusió

Es necessari treballar bé la difusió de les activitats. Serà imprescindible que les reunions esmentades anteriors donen pes al treball de difusió. Però no un treball de difusió dispers. Es tracta de fer campanyes amb seny, treballant en equip els tècnics i el coordinador del projecte. Centrades sobretot en les xarxes socials, i una cartelleria bàsica conjunta als municipis. Aquestes campanyes es concretaran a les
reunions mensuals abans esmentades.

logo-viverCulla logo-jerica  logo-forcall logo-benlloch logo-benassal logo-sant-mateu logo-vilanova Serra d'en Galceran logo-som logo-EACC logo-reviscolares logo-territori-cultural