Resum-avaluació Seminari d'estiu de PAIS@rural

Written by comunautas on . Posted in Pais@rural

 

 

IMG 3467

 

El 18 de juny es va realitzar un seminari d'avaluació dels projectes de PAIS@rural.

En primer lloc, es van presentar 7 projectes (per ordre de presentació: BENASSAL, CINCTORRES, JÉRICA Y VIVER, ARES, CULLA, ESPADÁN, SUERA) i, a posteriori, es va obrir un debat.


Aquest document és obert a esmenes. Direm que tracta de posar l'èmfasi en les necessitats i propostes de millora. A la jornada es van deixar molt clares les evidències dels beneficis dels projectes, de treballar en grup i de la seua necessitat per a fer pobles amb majors possibilitats de desenvolupament, més democràtics i participatius.
Dit això anterior, arran d'aquestes comunicacions es deriven una sèrie de dificultats als distints projectes. Resulta comú la gestió de projectes dilatats en el temps i com la intensitat i implicació es modula d'una manera massa vinculada a la presència puntual dels tutors. Els projectes necessitarien de dinamització-motivació al període INTER-TUTORIAL. És un fet que contrasta amb l'objectiu que sempre planteja el PEU de les tutories com un procés d'ACOMPANYAMENT del que s'aniran EMANCIPANT i sent AUTÒNOMS. Aquesta paradoxa no queda resolta en cap cas i cal, això sí, mantindre la TENSIÓ als projectes.


Junt a aquesta necessitat de tensió, la baixa participació és un altra de les dificultats característiques d'aquests projectes. Sabem que treballem a territoris d'escassa demografia i, alhora, venim de llargs períodes de poca implicació en la societat civil. De manera general, els protagonistes d'aquesta jornada demanen FERRAMENTES per a CAPTAR o VINCULAR persones al projecte. La col·laboració en projectes com aquests resulta difícil, tal i com ens ho comuniquen els tècnics dels municipis. També aquestes participacions augmenten i es queden quasi sense gent, segons etapes i moments. En qualsevol cas, els tècnics formulen el desig de sumar més persones als seus projectes.


La gestió del procés, de la dinamització dels grups, dels temps i de les reunions acaba sent un dels temes importants per als equips motors dels projectes. Demanden eines que puguen fer avançar amb major fluïdesa els projectes. També poder assolir OBJECTIUS A CURT TERMINI que facen visible cada avanç, i fer perceptible el fet de que s'estan acabant etapes. Si aquests objectius van vinculats a accions específiques, des del PEU es destaca que cal buscar, si escau, professionals de l'àmbit que acompanyen en l'acció concreta.


D'altra banda, una de les claus per a difondre i fer visibles els projectes dins dels municipis i atenent als PARTICIPANTS POTENCIALS, és la COMUNICACIÓ. Es mostren les barreres de fer vore el projecte, dins el municipi, com a una idea clara i ben definida, també com un projecte ÚTIL per al poble. Una millora en la manera de comunicar podria també revertir en generar noves adhesions de persones al projecte. Es pot enganxar a la gent perquè s'ho passarà bé, tindrà una satisfacció personal. Es posa de manifest que aquestes adhesions potencials estaran dins i foral del poble, per a totes i tos aquells amb algun VINCLE IDENTITARI AMB EL MUNICIPI.


A més a més, cal establir vincles clars amb les noves corporacions dels municipis. Es proposa ritualitzar aquest vincle, és a dir, fer algun acte públic en el que la nova corporació o equip de govern assumisca el projecte com a propi i, de nou, se'ls comunique la seua necessitat i beneficis per al municipi.


Vicent A. Querol

Encuentro para reflexionar sobre la autonomía de los procesos comunitarios

Written by Vicente Zapata on . Posted in Pais@rural

Las responsables técnicas de los procesos comunitarios vinculados a PAIS@rural que se vienen desarrollando en las localidades de Ares del Maestrat, Cinctorres, Viver y Jérica, junto a su tutor Vicente Zapata, han mantenido una reunión conjunta en la Universitat Jaume I para valorar la situación de cada experiencia y programar las actividades específicas que se deben impulsar entre tutorías.

Se persigue conseguir una mayor autonomía de procesos que ya cuentan con grupos motores o están en la fase de consolidarlos, y que, por lo tanto, deben procurar avanzar estableciendo estrategias propias en las que la persona de referencia en cada municipio adquiera más protagonismo, reservando para el tutor las tareas de acompañamiento.

 

IMG 7101

 

Seminari d'estiu PAIS@rural: 18 de juny 2015.

Written by comunautas on . Posted in Pais@rural

 Captura de pantalla 2015-06-01 a las 11.53.29

El programa PAIS@rural es troba en un moment de transició en el qual es veu com a necessari un procés de revisió i d'avaluació per poder plantejar nous objectius i nous camins que ens portin a respondre amb més efectivitat a les necessitats que planteja el desenvolupament rural del nostre territori, i que es reflecteixen a través de la Xarxa de Treball Tècnic del PEU i dels projectes que plantegen els seus membres a través del Programa d'Extensió Universitària - UJI.

Si recordem l'origen del programa:

"PAIS@rural agrupa a un conjunt d'iniciatives i projectes pensats per facilitar l'intercanvi d'informació, l'accés a una formació de qualitat i la reflexió crítica com a passos previs ineludibles a qualsevol acció cultural, així com fent possible un escenari per a la recerca en dinàmiques territorials i la generació de coneixement. I té com a objectiu acompanyar processos de llarg recorregut en els quals el més important i més valorat és el procés i no tant els resultats a curt termini. Aquest servei està dirigit als agents culturals implicats en processos de desenvolupament sociocultural en l'àmbit rural."

El Seminari d'Estiu és la jornada anual de trobada i intercanvi dels diferents projectes locals que conformen el programa Pais@rural, i per tant hauria d'atendre en a la necessitat d'informació i comunicació entre els diferents projectes, responent als objectius de:

- Propiciar un major coneixement entre els projectes i els tècnics encarregats


- Crear espais d'intercanvi per a la reflexió i el debat conjunt


- Crear dinàmiques col·laboratives entre projectes per a la resolució de problemes


- Aportar visions complementàries i/o diferents


- Construir Pais@rural entri tots

La incorporació de noves veus i perfils professionals és fonamental per a l'enriquiment tant del programa Pais@rural, com de cadascun dels projectes locals que acompanya. Hem d'analitzar i valorar els temes troncals dels projectes, les necessitats de formació específica que poden aparèixer i l'interès que tenen les aportacions externes després d'un estudi per àrees temàtiques.

El Seminari d'Estiu es presenta aquest any com l'ocasió ideal per a plantejar una activitat de revisió tant del programa Pais@rural com dels seus projectes, donant especial importància a les aportacions que puguin donar els membres de tots els projectes.

D'aquesta forma la jornada començaria amb una exposició del plantejament de PAIS@rural com a projecte general d'acompanyament des dels seus inicis, per valorar en concret la seva situació actual i detectar les necessitats per al futur, plantejant les qüestions oportunes als assistents, per generar un debat fructífer.

A continuació, seguiran el mateix esquema els projectes locals. En aquest punt s'iniciaria una ronda d'aportacions per projectes que enriquiran i complementaran sens dubte els documents de cada projecte.

La figura de l'observador ens sembla important, sent a més una persona aliena als projectes locals. La seva funció, a més de la que queda definida pel seu propi nom, seria la de participar en l'elaboració de les preguntes que es facin als projectes. A més haurà d'anotar els temes que puguin aparèixer als moments de debat conjunt i les aportacions que es facin des dels membres dels altres projectes, per finalment redactar unes conclusions.

Seguint amb la metodologia utilitzada en altres ocasions, les conclusions serien compartides amb tots els participants a través de la web del PEU-UJI.

Edifici de Postgrau-FF0105AA

PROGRAMA


09:15h. Recepció dels assistents


09:30h. Presentacions institucionals


Vicerector Wenceslao Rambla
Albert López
Miguel Á. Martín
Vicente Zapata

10:00h. Presentacions dels projectes


Benassal XXI. Tradició, paisatge i patrimoni. Marcos Monraval


Cinctorres. Projecte de poble.


Viver. Projecte intermunicipal de dinamització socioeconòmica en l'Alt Palancia.


Jérica. Projecte intermunicipal de dinamització socioeconòmica en l'Alt Palancia.
Reviscolares de Ares del Maestrat. Sandra Onofre.


Memoria de Forcall. Anabel Ejarque


Culla Víu. Paco Bellés


Proyecto Cultural Espadá. Susana Gil o Belén Salvador


SOM Suera. Amelia Poles

11:30h. Pausa café
12:00h. Debat
13:30h. Lectura de conclusions i acomiadament
14:30h. Fi de la jornada

 

Imágen: "A perfect beach", libreta. Diseñada por Argos_Photography. Elaborado por FUJIFILM en Valhalla, (NY)

“FORCALLANS” se prepara para una presentación en público

Written by comunautas on . Posted in Tutories

Captura de pantalla 2015-04-07 a las 12.31.29

 

Devolver lo recibido es la finalidad de esta acción para atraer el interés de la población y obtener la colaboración de más vecinos en la recuperación de la memoria local a través de sus propios vecinos y vecinas. Este proyecto llevará a cabo una presentación pública a finales de junio, mediante la creación de un audiovisual que muestre el trabajo recogido y haga visible el esfuerzo realizado.

Captura de pantalla 2015-04-07 a las 13.15.02

 

Miguel Ángel Martín

logo-viverCulla logo-jerica  logo-forcall logo-benlloch logo-benassal logo-sant-mateu logo-vilanova Serra d'en Galceran logo-som logo-EACC logo-reviscolares logo-territori-cultural