Projecte de dinamització socioeconòmica amb accent turístic a Viver i Jérica

Written by comunautas on . Posted in Tutories

Els grups de treball de Viver i Jérica han seguit avançant al costat de les tècniques de Formació Per a Adults i el seu tutor de PAIS@rural en el plantejament de les bases per a la formulació d'una estratègia compartida de desenvolupament socioeconòmic que posa l'accent en la dimensió turística. En el marc del procés obert des del mes de febrer de 2014, moment en el qual es van produir les primeres reunions per a explorar l'interès existent en tots dos municipis, en relació amb l'activació d'un procés comunitari que fera a les comunitats locals més protagonistes de l'esbós de propostes orientades a la millora del procés de desenvolupament local, s'ha aprofundit en la identificació dels diversos atractius municipals, així com dels recursos i serveis existents, i a més, s'ha començat a dibuixar el mapa d'actors que es pretenen involucrar en el procés de treball obert.

 

Viver 041114 16

Grup de treball de Viver. Foto: Vicente Zapata

Pròximes activitats d'assessorament de Pais@rural

Written by comunautas on . Posted in Pais@rural

Cinctorres 020614 3

Fotografia: Trobada veïnal a Cinctorres per a avançar en el seu 'Projecte de Poble'.

Des d'avui i fins al 7 de novembre tindran lloc diverses activitats relacionades amb els processos de desenvolupament comunitari que el Programa d'Extensió Universitària de la Universitat Jaume I ve acompanyant en diferents punts de la geografia provincial a través del seu projecte PAIS@rural.
En les localitats de Viver i Jerica es convocaran els grups de treball que de manera simultània vénen reflexionant sobre la més adequada estratègia de desenvolupament que poden seguir per posar en valor els seus elements patrimonials i aprofitar els recursos recreatius i turístics existents.
A Ares del Maestrat es reinicien els treballs de Reviscolares, projecte que té com a objectiu la seva dinamització comunitària per millorar la situació del municipi en els seus aspectes territorials, econòmics, socials, culturals i institucionals, plantejant la construcció conjunta d'una estratègia de treball basada en l'enfortiment de les relacions entre persones i entitats.
Labor que també es pretén emprendre en Cinctorres, a partir del plantejament d'una sessió de treball per a la definició conjunta de la metodologia del que s'ha vingut a denominar 'Projecte de Poble', després d'haver realitzat ja les primeres trobades exploratòries en els quals la ciutadania ha mostrat el seu interès a protagonitzar un procés de desenvolupament comunitari.

Exposició "Imatges forcallanes de principis del s.XX"

Written by comunautas on . Posted in Pais@rural

19

 

La localitat de Forcall té una important trajectòria de recuperació del patrimoni i la història local, ja que és molta la tasca feta per l'Ajuntament, associacions com la Colònia Forcallano Catalana o la Confraria de la Santantonà i nombrosos particulars que han dedicat el seu temps a recopilar aspectes destacats de la Festa de Sant Antoni, de la música popular, del material etnològic, la història local, la vida als masos... Este treball es plasma en articles, documentals, publicacions i nombrós material en les diferents seccions de l'Arxiu Municipal.

L'últim d'estos projectes és el que ha derivat de L'Exposició "Imatges forcallanes de principis del s.XX", el que en un principi anava a ser una mostra de fotografies dels tres fotògrafs que van treballar en la localitat, Jose Polo, Fernando Sales i José Pascual per a una exposició puntual amb motiu de l'Assemblea Anual de l'Associació Colònia Forcallano Catalana ha esdevingut en un projecte més ampli que ha enllaçat totalment amb el de la "Recuperació de la història local com a ferramenta de futur" que s'està realitzant junt al Programa d'Extensió Universitària de la UJI. No només s'estan recuperant les fotografies, classificant i catalogant sinó que s'estan contextualitzant, relacionant en la informació que s'extreu de les entrevistes realitzades a la gent gran, i a més a més, s'estant donant a conèixer a través de diferents canals com el blog del projecte http:museudelamemoria.wordpress.com, Twitter, Facebook i Pinterest. 

 

Visita técnica a Montanyanes, Vall d’Àssua

Written by comunautas on . Posted in Pais@rural

Los días 2 y 3 de Julio de 2014 un grupo de técnicos, personal y colaboradores del PEU realizamos una visita de carácter técnico a la localidad pirenaica de Rialp, con el fin de conocer las actividades de la empresa de gestión cultural Montanyanes (enlace), que realizan programas de dinamización de su entorno rural (en este caso, alta montaña) tan importantes como el proyecto Obrador Xisqueta y el proyecto Grípia de escuela de pastores (Escola de pastors de Catalunya), que pretende recuperar el patrimonio inmaterial que supone esa profesión, así como fijar población en zonas que actualmente se están despoblando. La tarde del día 2 estuvimos en las oficinas de Montanyanes, donde se nos explicó el origen de Montanyanes, así como su metodología general de trabajo en el entorno rural. Vanesa Freixa y Eva Tarragona nos presentaron el proyecto Grípia de escuela de pastores (Escola de pastors de Catalunya). Se trata de una escuela con un número reducido de alumnos y que pretende revivir una profesión ligada al medio y que estaba en peligro de desaparición.Acto seguido, el PEU presentó sus programas, explicados por su coordinador o persona encargada, que enuncia sus líneas principalesCONOCIMIENTO Y RECONOCIMIENTO, en el VII Seminari d’estiu PAIS@rural

Written by comunautas on . Posted in Pais@rural

la foto

El pasado día 12 de junio tuvo lugar en la UJI la VII edición del Seminari d'estiu de PAIS @rural, punto de encuentro anual de las iniciativas que se están llevando a cabo en el territorio de la provincia de Castellón, apoyadas por el PEU y desarrolladas por las instituciones locales en algunos casos, o por grupos y/o entidades ciudadanas, asociaciones, por otra; o en colaboración entre todas las partes que interactúan en una localidad, generalmente del interior de la provincia y en poblaciones pequeñas.
Para esta ocasión se ha dado continuidad a la edición anterior, con el objetivo de propiciar que los diferentes agentes intercambien sus experiencias y conocimientos, resultado de la puesta en marcha de sus proyectos. El gran objetivo, bajo el enunciado de CONOCIMIENTO Y RECONOCIMIENTO, era y es que en cada proyecto se destile lo mejor de sus aprendizajes para fortalecer el mismo, así como que fruto del estudio se determine un reconocimiento basado en diferentes indicadores de actuación que validen las acciones, el diseño de estrategias y la formulación de objetivos.

logo-viverCulla logo-jerica  logo-forcall logo-benlloch logo-benassal logo-sant-mateu logo-vilanova Serra d'en Galceran logo-som logo-EACC logo-reviscolares logo-territori-cultural