Fórmules per a facilitar la participació dels agents culturals en el PEU

Escrito por Super User el . Publicado en Pais@rural

Resum debat Jornades d’Avaluació. Jérica 2013

4-    Estudiem noves formules per a facilitar la participació dels agents culturals en el PEU:

•    Aprofitant les sinergies supralocals/comarcals/mancomunals. La idea seria treballar a nivell comarcal amb els agents interessats i fer dos convocatòries generals a l’any (FIRA i MT Itinerant).
•    Aquesta nou plantejament es podria reforçar amb la designació d’un representant per cada zona que faria les funcions de delegat de grup i interlocutor amb la UJI i la resta de grups de treball.
•    Els representants s’haurien de comprometre a participar més activament en les reunions de coordinació del PEU. Estudiarem el tema d’acreditacions, dietes, etc...

Sembla que encara que tant reunions comarcals i virtuals puguin ser una bona solució, no es tractaria de la situació ideal. Per tant, abans hem de plantejar-nos si busquem una solució nova o tractem per tots els mitjans de tornar a la situació ideal de fa alguns anys. Tornar a tenir el quòrum de fa alguns anys sembla impossible.
Una proposta seria convocar per a una activitat sobre un tema sensible que ens serveixi per testejar el veritable interès per acudir. Hem de també plantejar-nos la participació enfront del compromís, i decidir què és el que volem obtenir. És realment tan important el número de persones que acudeixin a una convocatòria, com que els que estiguin ho aprofitin realment?

També seria útil un mapa de competències, tant de comarques com de tècnics, la qual cosa permetria una forma de compartir sabers i informació més fàcil.

Només un representant d'empresa, resulta molt cridaner i clarificador que l'assistència de les empreses sigui tan alta en la Fira i tan baixa en les Jornades d'Avaluació.

Hauríem de conèixer explícitament la causa d'aquesta baixa participació, tant de tècnics com a d'empreses.
La solució dels delegats (representants de grup) no és burocràtica, no està marcada des de la UJI. La universitat acudirà a les reunions comarcals a les quals la hi convoqui, i es tractaria d'aprofitar aquestes reunions per conèixer altres projectes i després compartir-los amb les altres comarques.

Com el polític no coneix les convocatòries, no facilita l'assistència del tècnic, no li anima al fet que vagi, no veuen la necessitat.

logo-viverCulla logo-jerica  logo-forcall logo-benlloch logo-benassal logo-sant-mateu logo-vilanova Serra d'en Galceran logo-som logo-EACC logo-reviscolares logo-territori-cultural