Resum-avaluació Seminari d'estiu de PAIS@rural

Escrito por comunautas el . Publicado en Pais@rural

 

 

IMG 3467

 

El 18 de juny es va realitzar un seminari d'avaluació dels projectes de PAIS@rural.

En primer lloc, es van presentar 7 projectes (per ordre de presentació: BENASSAL, CINCTORRES, JÉRICA Y VIVER, ARES, CULLA, ESPADÁN, SUERA) i, a posteriori, es va obrir un debat.


Aquest document és obert a esmenes. Direm que tracta de posar l'èmfasi en les necessitats i propostes de millora. A la jornada es van deixar molt clares les evidències dels beneficis dels projectes, de treballar en grup i de la seua necessitat per a fer pobles amb majors possibilitats de desenvolupament, més democràtics i participatius.
Dit això anterior, arran d'aquestes comunicacions es deriven una sèrie de dificultats als distints projectes. Resulta comú la gestió de projectes dilatats en el temps i com la intensitat i implicació es modula d'una manera massa vinculada a la presència puntual dels tutors. Els projectes necessitarien de dinamització-motivació al període INTER-TUTORIAL. És un fet que contrasta amb l'objectiu que sempre planteja el PEU de les tutories com un procés d'ACOMPANYAMENT del que s'aniran EMANCIPANT i sent AUTÒNOMS. Aquesta paradoxa no queda resolta en cap cas i cal, això sí, mantindre la TENSIÓ als projectes.


Junt a aquesta necessitat de tensió, la baixa participació és un altra de les dificultats característiques d'aquests projectes. Sabem que treballem a territoris d'escassa demografia i, alhora, venim de llargs períodes de poca implicació en la societat civil. De manera general, els protagonistes d'aquesta jornada demanen FERRAMENTES per a CAPTAR o VINCULAR persones al projecte. La col·laboració en projectes com aquests resulta difícil, tal i com ens ho comuniquen els tècnics dels municipis. També aquestes participacions augmenten i es queden quasi sense gent, segons etapes i moments. En qualsevol cas, els tècnics formulen el desig de sumar més persones als seus projectes.


La gestió del procés, de la dinamització dels grups, dels temps i de les reunions acaba sent un dels temes importants per als equips motors dels projectes. Demanden eines que puguen fer avançar amb major fluïdesa els projectes. També poder assolir OBJECTIUS A CURT TERMINI que facen visible cada avanç, i fer perceptible el fet de que s'estan acabant etapes. Si aquests objectius van vinculats a accions específiques, des del PEU es destaca que cal buscar, si escau, professionals de l'àmbit que acompanyen en l'acció concreta.


D'altra banda, una de les claus per a difondre i fer visibles els projectes dins dels municipis i atenent als PARTICIPANTS POTENCIALS, és la COMUNICACIÓ. Es mostren les barreres de fer vore el projecte, dins el municipi, com a una idea clara i ben definida, també com un projecte ÚTIL per al poble. Una millora en la manera de comunicar podria també revertir en generar noves adhesions de persones al projecte. Es pot enganxar a la gent perquè s'ho passarà bé, tindrà una satisfacció personal. Es posa de manifest que aquestes adhesions potencials estaran dins i foral del poble, per a totes i tos aquells amb algun VINCLE IDENTITARI AMB EL MUNICIPI.


A més a més, cal establir vincles clars amb les noves corporacions dels municipis. Es proposa ritualitzar aquest vincle, és a dir, fer algun acte públic en el que la nova corporació o equip de govern assumisca el projecte com a propi i, de nou, se'ls comunique la seua necessitat i beneficis per al municipi.


Vicent A. Querol

logo-viverCulla logo-jerica  logo-forcall logo-benlloch logo-benassal logo-sant-mateu logo-vilanova Serra d'en Galceran logo-som logo-EACC logo-reviscolares logo-territori-cultural