Proyecto de dinamización socioeconómica con acento turístico en Viver y Jérica

Escrito por comunautas el . Publicado en Tutories

Los grupos de trabajo de Viver y Jérica han seguido avanzando junto a las técnicas de Formación Para Adultos y su tutor de PAIS @ rural en el planteamiento de las bases para la formulación de una estrategia compartida de desarrollo socioeconómico que pone acento en la dimensión turística. En el marco del proceso abierto desde el mes de febrero de 2014, momento en el que se produjeron las primeras reuniones para explorar el interés existente en ambos municipios, en relación con la activación de un proceso comunitario que hiciera a las comunidades locales más protagonistas del esbozo de propuestas orientadas a la mejora del proceso de desarrollo local, se ha profundizado en la identificación de los diversos atractivos municipales, así como los recursos y servicios existentes, y además, se ha empezado a dibujar el mapa de actores que se pretenden involucrar en el proceso de trabajo abierto.
 
 
 
Viver 041114 16
 
Grupo de trabajo de Viver. Foto: Vicente Zapata
 
Asimismo se han organizado algunas de las claves formuladas en sesiones anteriores, que parecen ser fundamentales, a la vista del análisis preliminar de la realidad local, en la estrategia de desarrollo socioeconómico aún por definir, a saber: Implicar, interactuar , planificar y ampliar, dentro de los aspectos relacionales y vinculados con la planificación; Conocer, informar, promocionar y cautivar, considerando la necesidad de profundizar en el conocimiento y la proyección del potencial endógeno; Adecuar, potenciar, calificar y diferenciar, aspectos importantes en la optimización de los recursos y la definición de un producto original. En las próximas semanas se explicará ya con un primer documento de trabajo que recoge todas las contribuciones realizadas hasta el momento, y que, en paralelo, los grupos constituidos en Jérica y Viver comenzarán a enriquecer con nuevas aportaciones. Se prevé un primer encuentro de ambos grupos de trabajo para la próxima primavera, una vez hayan avanzado lo suficiente en la labor más particular referida a cada uno de los municipios implicados en el proyecto conjunto.
 
Jérica 051114 10
 
Grupo de trabajo de Viver. Foto: Vicente Zapata

Cinctorres comença a elaborar el seu 'Projecte de poble'

Escrito por comunautas el . Publicado en Tutories

Cinctorres PdP 071114 25

Amb una representació ciutadana important han començat els treballs per a l'elaboració del marc estratègic de desenvolupament de Cinctorres o 'Projecte de poble'. El tutor de País@rural, Vicente Zapata, va acudir a la sessió programada a les instal·lacions el Faixero, que va respondre a les expectatives d'assistència i participació, en les quals es va plantejaruna dinàmica que pretenia estimular la reflexió i el treball col·laboratiu sobre aspectes ja avançats en una reunió veïnal anterior celebrada a l'ajuntament. Els diferents grups conformats es van encarregar de realitzar aportacions a la situació de partida del municipi, amb la identificació de recursos endògens, d'actors locals i d'experiències compartides d'organització d'activitats amb projecció socioeconòmica. També es va iniciar la valoració dels punts forts i febles del terme, i es va concloure amb un inventari preliminar d'idees que podrien tenir interès per a Cinctorres. Tot això es va plasmar en diferents panells que seguiran rebent aportacions en pròximes trobades.

Reviscolares reprèn la seua activitat a través de quatre línies d’actuació

Escrito por comunautas el . Publicado en Tutories

Reviscolares 061114 7

 La incorporació de la tècnica municipal de Desenvolupament Local a Ares del Maestrat ha propiciat la plena reactivació de Reviscolares en el context de País@rural. Es tracta d'un projecte orientat a la dinamització comunitària per a millorar la situació del municipi en els aspectes territorials, econòmics, socials, culturals i institucionals. En el marc d'una sessió de treball realitzada a les antigues escoles, que va convocar un nodrit grup de veïns i veïnes del poble, es va fer una valoració de la primera etapa del projecte, que s'ha estès des de febrer de 2011; van ser molt favorables els testimonis de les persones participants de manera habitual durant els primers anys d'activitat. També es va preguntar als nous i noves participants sobre les seues expectatives en relació amb la nova fase que s'inicia de Reviscolares, en la qual es pretén que el grup de treball conformat puga funcionar amb major autonomia.

Projecte de dinamització socioeconòmica amb accent turístic a Viver i Jérica

Escrito por comunautas el . Publicado en Tutories

Els grups de treball de Viver i Jérica han seguit avançant al costat de les tècniques de Formació Per a Adults i el seu tutor de PAIS@rural en el plantejament de les bases per a la formulació d'una estratègia compartida de desenvolupament socioeconòmic que posa l'accent en la dimensió turística. En el marc del procés obert des del mes de febrer de 2014, moment en el qual es van produir les primeres reunions per a explorar l'interès existent en tots dos municipis, en relació amb l'activació d'un procés comunitari que fera a les comunitats locals més protagonistes de l'esbós de propostes orientades a la millora del procés de desenvolupament local, s'ha aprofundit en la identificació dels diversos atractius municipals, així com dels recursos i serveis existents, i a més, s'ha començat a dibuixar el mapa d'actors que es pretenen involucrar en el procés de treball obert.

 

Viver 041114 16

Grup de treball de Viver. Foto: Vicente Zapata

Pròximes activitats d'assessorament de Pais@rural

Escrito por comunautas el . Publicado en Pais@rural

Cinctorres 020614 3

Fotografia: Trobada veïnal a Cinctorres per a avançar en el seu 'Projecte de Poble'.

Des d'avui i fins al 7 de novembre tindran lloc diverses activitats relacionades amb els processos de desenvolupament comunitari que el Programa d'Extensió Universitària de la Universitat Jaume I ve acompanyant en diferents punts de la geografia provincial a través del seu projecte PAIS@rural.
En les localitats de Viver i Jerica es convocaran els grups de treball que de manera simultània vénen reflexionant sobre la més adequada estratègia de desenvolupament que poden seguir per posar en valor els seus elements patrimonials i aprofitar els recursos recreatius i turístics existents.
A Ares del Maestrat es reinicien els treballs de Reviscolares, projecte que té com a objectiu la seva dinamització comunitària per millorar la situació del municipi en els seus aspectes territorials, econòmics, socials, culturals i institucionals, plantejant la construcció conjunta d'una estratègia de treball basada en l'enfortiment de les relacions entre persones i entitats.
Labor que també es pretén emprendre en Cinctorres, a partir del plantejament d'una sessió de treball per a la definició conjunta de la metodologia del que s'ha vingut a denominar 'Projecte de Poble', després d'haver realitzat ja les primeres trobades exploratòries en els quals la ciutadania ha mostrat el seu interès a protagonitzar un procés de desenvolupament comunitari.

logo-viverCulla logo-jerica  logo-forcall logo-benlloch logo-benassal logo-sant-mateu logo-vilanova Serra d'en Galceran logo-som logo-EACC logo-reviscolares logo-territori-cultural