Cinctorres comença a elaborar el seu 'Projecte de poble'

Escrito por comunautas el . Publicado en Tutories

Cinctorres PdP 071114 25

Amb una representació ciutadana important han començat els treballs per a l'elaboració del marc estratègic de desenvolupament de Cinctorres o 'Projecte de poble'. El tutor de País@rural, Vicente Zapata, va acudir a la sessió programada a les instal·lacions el Faixero, que va respondre a les expectatives d'assistència i participació, en les quals es va plantejaruna dinàmica que pretenia estimular la reflexió i el treball col·laboratiu sobre aspectes ja avançats en una reunió veïnal anterior celebrada a l'ajuntament. Els diferents grups conformats es van encarregar de realitzar aportacions a la situació de partida del municipi, amb la identificació de recursos endògens, d'actors locals i d'experiències compartides d'organització d'activitats amb projecció socioeconòmica. També es va iniciar la valoració dels punts forts i febles del terme, i es va concloure amb un inventari preliminar d'idees que podrien tenir interès per a Cinctorres. Tot això es va plasmar en diferents panells que seguiran rebent aportacions en pròximes trobades.

Reviscolares reprèn la seua activitat a través de quatre línies d’actuació

Escrito por comunautas el . Publicado en Tutories

Reviscolares 061114 7

 La incorporació de la tècnica municipal de Desenvolupament Local a Ares del Maestrat ha propiciat la plena reactivació de Reviscolares en el context de País@rural. Es tracta d'un projecte orientat a la dinamització comunitària per a millorar la situació del municipi en els aspectes territorials, econòmics, socials, culturals i institucionals. En el marc d'una sessió de treball realitzada a les antigues escoles, que va convocar un nodrit grup de veïns i veïnes del poble, es va fer una valoració de la primera etapa del projecte, que s'ha estès des de febrer de 2011; van ser molt favorables els testimonis de les persones participants de manera habitual durant els primers anys d'activitat. També es va preguntar als nous i noves participants sobre les seues expectatives en relació amb la nova fase que s'inicia de Reviscolares, en la qual es pretén que el grup de treball conformat puga funcionar amb major autonomia.

Projecte de dinamització socioeconòmica amb accent turístic a Viver i Jérica

Escrito por comunautas el . Publicado en Tutories

Els grups de treball de Viver i Jérica han seguit avançant al costat de les tècniques de Formació Per a Adults i el seu tutor de PAIS@rural en el plantejament de les bases per a la formulació d'una estratègia compartida de desenvolupament socioeconòmic que posa l'accent en la dimensió turística. En el marc del procés obert des del mes de febrer de 2014, moment en el qual es van produir les primeres reunions per a explorar l'interès existent en tots dos municipis, en relació amb l'activació d'un procés comunitari que fera a les comunitats locals més protagonistes de l'esbós de propostes orientades a la millora del procés de desenvolupament local, s'ha aprofundit en la identificació dels diversos atractius municipals, així com dels recursos i serveis existents, i a més, s'ha començat a dibuixar el mapa d'actors que es pretenen involucrar en el procés de treball obert.

 

Viver 041114 16

Grup de treball de Viver. Foto: Vicente Zapata

logo-viverCulla logo-jerica  logo-forcall logo-benlloch logo-benassal logo-sant-mateu logo-vilanova Serra d'en Galceran logo-som logo-EACC logo-reviscolares logo-territori-cultural